Product Details

بيتا أكتيف 5/12.5HCT

Theraputic category: الأدوية القلبية
Active constituents: كل مضغوطة ملبسة بالفيلم بيتاأكتيف HCT
5/12.5 تحتوي على :
نيبيفولول (هيدروكورايد)5 ملغ + هيدروكورايد تيازيد 12,5
Description:
Dosage form: مضغوطة ملبّسة بالفيلم
Dosage strength: 5/12.5
How is supplied: بيتا أكتيف 5/12.5HCT
:30مضغوطة ملبسة بالفيلم
 بيتا أكتيف 5/12.5HCT
View the Full Info (PDF)